Kontakt

Przedszkole nr87

ul. Komandorska 77

80-299 Gdańsk

tel. /fax (58) 554-55-88

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Licznik odwiedzin

Today9
Yesterday19
Week75
Month320
All92991

Currently are 11 guests and no members online


VCNT - Visitorcounter

Aktualności

 

 

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się 12 marca 2018 r. o godzinie 9.00, będzie odbywać się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

Przed tym dniem nie można zalogować się do powyższego systemu.

INFORMACJE OGÓLNE

Gdańsk przeprowadza wspólną rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

    O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!

      Dzieci już uczeszczaiące do przedszkoli czy innych form wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci już uczęszczających do placówek NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną karte kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 19 lutego do 02 marca 2018 r. do godz. 15.00

            Dzieci zamieszkałe poza Gminą Gdańsk

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. Rekrutacja dzieci spoza Gminy Gdańsk możliwa będzie pod warunkiem dysponowania przez Gminę Gdańsk wolnymi miejscami od 20 do 31 sierpnia 2018 r.

W tym terminie rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Gdańsk składają wypełniony Wniosek rekrutacyjny w wybranym przedszkolu/szkole podstawowej.

                        Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się również w systemie elektronicznym. Gdańsk przygotował szeroką ofertę edukacyjną dla dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki. Oferta będzie dostępna w systemie elektronicznej rekrutacji (załącznik nr 9).

Dodatkowych informacji na temat oferty wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej udziela dyrektor placówki.

       3 lata (rocznik 2015) - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w roku kalendarzowym 2018 musi mieć ukończone 3 lata)

       3-latki (rocznik 2015) i 4-latki (rocznik 2014) - mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dzieci 3-letnie i 4-letnie, nie zostaną przyjęte do wybranego przedszkola, Prezydent Miasta wskaże rodzicom miejsce w innym przedszkolu.

       5-latki (rocznik 2013) - mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Decyzję o miejscu realizacji wychowania przedszkolnego podejmują rodzice dziecka.

Jeżeli wolą rodziców będzie, aby ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza, należy złożyć kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Jeżeli natomiast rodzice zdecydują się zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej biorą udział w rekrutacji i składają Wniosek rekrutacyjny w terminie od 12 do 23 marca 2018 r.


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się na takich samych zasadach jak do przedszkoli.

       6-latki (rocznik 2012) - obwiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 6-letnie kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji rodzice składają jedynie kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Jeżeli rodzice, których dziecko obecnie uczęszcza do przedszkola, zdecydują się zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej tzw. „zerówki” muszą wziąć udział w rekrutacji.

Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie mogło rozpocząć naukę w klasie pierwszej pod warunkiem, że w roku szkolnym 2017/2018 korzysta z wychowania przedszkolnego. W przypadku, gdy dziecko w bieżącym roku szkolnym nie korzysta z wychowania przedszkolnego, do podjęcia nauki w klasie pierwszej potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Przebieg rekrutacji:

 1. Etap wstępny - informator

Od 12 marca 2018 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gdańska (dane teleadresowe, oferta edukacyjna, opis placówki).

 1. Wypełnianie Wniosku o przyjęcie dziecka do placówki

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych trwa od 12 marca od godz. 9.00 do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Wniosku do placówki. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są DZIECI KONTYNUUJĄCE, KTÓRYCH RODZICE WCZEŚNIEJ ZŁOŻYLI W PLACÓWCE KARTĘ KONTYNUACJI. Rodzice deklarują wybór maksymalnie 3 placówek (a w każdej z nich tylko i wyłącznie jedną grupę).

Istnieją dwa sposoby składania Wniosków:

 1. Rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową: httes://portal.edu.edansk.pl/jst/gdansk drukują go podpisują, a następnie udają się do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Wniosku. W przypadku braku dostępu do komputera i internetu, rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych „Furtek internetowych”, które znajdują się w niżej wymienionych miejscach:

siedziba Rady Osiedla Strzyża - ul. Ks. Sychty 12/14

-   Szkoła Podstawowa Nr 55 - u. Wolności 6A

-   Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki” - ul. Wyzwolenia 49

 1. Jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają ręcznie Wniosek w formie papierowej (można go otrzymać w każdym przedszkolu/szkole) i udają się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Wniosek wprowadzi Dyrektor placówki.
 2. Potwierdzanie Wniosku przez rodziców w placówce pierwszego wyboru

Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice z wersją papierową Wniosku muszą udać się osobiście do przedszkola/szkoły czy innej formy wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru i potwierdzić go najpóźniej do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00.

 1. Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru.

 1. Kryteria naboru obowiązujące na terenie Gdańska

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o kryteria ustawowe (zgodne z ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.) oraz kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych formach wychowania przedszkolnego na terenie miasta Gdańska, określone w Uchwale Nr XXXVII/ 984/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r.)


  Lp Kryterium ustawowe Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
  1 . Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania - zał. nr 1)

32 pkt
  2. Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze vaględu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm .)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a S I Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a S I Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a S I Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kand data

32 pkt
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a S 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt
  6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania - zat. nr 2)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a S 1

32 pkt
  osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata    
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.2011

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a S I Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt  
                 


Kryteria dodatkowe
(obowiązujące w przedszkolach na terenie miasta Gdańska, określone w Uchwale Nr XXXVII/984/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r.)

Lp Kryterium dodatkowe Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1 . dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi do której składany jest wniosek- kryterium dotyczące tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

w przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania należy w szkole potwierdzić miejsce zamieszkania przez złożenie:

- oświadczenia rodzica o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoty z oddziałami z oddziałami przedszkolnymi (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania) - zał. Nr 3 - zeznanie podatkowe rodzica/ rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.

W przypadku jednakowych adresów zamieszkania i zameldowania nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów.

1 6 pkt
2. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej aplikujące do przedszkola położonego w obwodzie tej szkoły - kryterium dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

-                     oświadczenia rodzica o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania) - zał. Nr 4

-                     zeznanie podatkowe rodzica/ rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.

16 pkt
3. dziecko, którego oboje rodziców pracują / studiują /uczą się w systemie dziennym

odpowiednio:

-                     zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu

-                     w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczenie z uczelni /szkoły zawierające informac•e o nauce w systemie dziennym

8 pkt
4. dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola do którego składany jest wniosek kryterium dotyczące tylko przedszkoli - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola, do którego składany jest wniosek (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania) - zał. Nr 5 4 pkt
5. dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do szkoły podstawowej, do której oddziałów przedszkolnych składany jest wniosek - kryterium dotyczące tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej - oswiadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do szkoły podstawowej, do której oddziału przedszkolnego składany jest wniosek (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania) - zat. Nr 6 4 pkt

Wykaz obwodów szkół podstawowych obowiązujący od 1 września 2018 będzie dostępny na stronie internetowej www.gdansk.pl w zakładce Edukacja - Szkoły publiczne od 12 marca 2018 r.

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z Wnioskiem.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć działania mające na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

 1. Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

W dniu 09 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego. Wyniki rekrutacji rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby:


w placówce pierwszego wyboru lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
logując się na stronie internetowej dla rodziców

 1. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego, to rodzice w terminie od 10 kwietnia od godz. 8.00 do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 muszą udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy (w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego) lub oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole (w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) - załącznik nr 8. Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego. Listy dzieci przyjętych do placówek zostaną opublikowane 19 kwietnia 2018 r. od godz. 15.00.

 1. Procedura odwoławcza

Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Rekrutacja uzupełniająca


Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona również przy wsparciu systemu elektronicznego. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 09 maja 2018, zgodnie z harmonogramem

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określony Zarządzeniem Nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r.
LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 12.03.2018 godz. 9.00 23.03.2018 godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 09.04.2018 godz. 15.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (umowa) w placówce zakwalifikowania 10.04.2018 godz. 8.00 17.04.2018 godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.04.2018 godz. 15.00
  Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 09.05.2018 godz. 9.00 16.052018 godz. 15.00
2, Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.05.2018 godz. 15.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (umowa) 23.05.2018 godz. 8.00 28.05.2018 godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 30.05.2018 godz. 15.00


Podstawa prawna
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203), ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2016 r. poz. 35, 668,1010,z 2017 r. poz. 60), uchwała nr XXXVII/ 984/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk zarządzenie Nr 159/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk

 

 

Harmonogram dyżurów gdańskich przedszkoli publicznych w okresie lipiec – sierpień 2018 r.

 

Dzielnica Placówka Adres Telefon Termin dyżuru
PRZYMORZE MAŁE Przedszkole Nr 49 Ul. Śląska 35a 58 553-30-22 planowany remont
PRZYMORZE WIELKIE Przedszkole Nr 51 Ul. Piastowska 102 58 553-24-11 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 54 Ul. Piastowska 92b 58 557-24-12 13.08 – 31.08.2018
Przedszkole Nr 34 Ul. Jagiellońska 12 58 553-04-21 23.07 – 10.08.2018

Przedszkole Specjalne Nr 72

o Profilu Terapeutycznym

Ul. Jagiellońska 14 58 553-20-21 02 – 13.07. 2018 oraz 16 – 31.08.2018
Przedszkole Nr 57 Ul. Kołobrzeska 71 58 553-19-22 13.08 – 31.08.2018
Przedszkole Nr 59 Ul. Obrońców Wybrzeża 4F 58 553-20-18 23.07 – 10.08.2018
Przedszkole Nr 62 Ul. Rzeczypospolitej 5 58 556-42-99 23.07 – 10.08.2018

Przedszkole Specjalne Nr 40

dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Ul. Rzeczypospolitej 11A 58 559-00-25 02.07 – 20.07.2018

ŻABIANKA-WEJHERA- -JELITKOWO-TYSIĄCLECIA

Przedszkole Nr 60 Ul. Orłowska 19 58 556-20-49 23.07 – 10.08.2018
Przedszkole Nr 64 Ul. Gospody 20 58 557-96-25 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 48 Ul. Tysiąclecia 13 58 553-23-11 23.07 – 10.08.2018
OLIWA Przedszkole Nr 12 Ul. Czyżewskiego 12b 58 559-79-95 planowany remont
Przedszkole Nr 39 Ul. Opacka 12a 58 552-17-49 13.08 – 31.08.2018
OSOWA Przedszkole Nr 87 Ul. Komandorska 77 58 554-55-88 02.07 – 20.07.2018
VII DWÓR Przedszkole Nr 42 Ul. Michałowskiego 28 58 556-60-71 13.08 – 31.08.2018
Przedszkole Specjalne Nr 77 dla dzieci z Porażeniem Mózgowym Ul. Abrahama 12/14 58 559-06-07 06.08 – 24.08.2018

 

WRZESZCZ GÓRNY

Przedszkole Nr 4 Ul. Do Studzienki 36 58 341-29-14 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 7 Ul. Zator Przytockiego 7 58 341-38-94 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 52 Ul. Jaśkowa Dolina 12 58 341-11-81 13.08 – 31.08.2018

WRZESZCZ DOLNY

 

Przedszkole Nr 15 Ul. Waryńskiego 36 58 341-04-09 planowany remont
Przedszkole Nr 28 Ul. Gołębia 5 58 341-24-65 23.07 – 10.08.2018
Przedszkole Nr 33

Ul. Klonowicza 1A

 

58 341-34-92 23.07 – 10.08.2018
MATARNIA Przedszkole Nr 43 Ul. M. Słabego 2 58 349-65-16 planowany remont

STRZYŻA

 

Przedszkole Nr 17 Ul. Glinki 7 58 341-29-56 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 81 Ul. Wilka Krzyżanowskiego 2 58 346-11-38 23.07 – 10.08.2018

 

ZASPA

Przedszkole Nr 86 Ul. Dywizjonu 303 27 58 557-32-35 23.07 – 10.08.2018
Przedszkole Nr 66 Ul. Startowa 27 58 556-69-03 02.07 – 20.07.2018
MŁYNIEC Przedszkole Nr 63 Ul. Pilotów 15 58 556-66-71 13.08 – 31.08.2018
ZASPA ROZSTAJE Przedszkole Nr 88 Ul. Meissnera 4 58 346-71-28 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 5 Ul. Burzyńskiego 10a 58 346-56-64 13.08 – 31.08.2018
BRZEŹNO Przedszkole Nr 67 Ul. Dworska 31 58 343-56-42 planowany remont
Przedszkole Nr 44 Ul. Krasickiego 10 58 522-12-91 02.07 – 20.07.2018
NOWY PORT Przedszkole Nr 1 Ul. Władysława IV 14 58 346-49-59 13.08 – 31.08.2018
Przedszkole Nr 23 Ul. Wolności 26 58 346-49-49 23.07 – 10.08.2018

 

PIECKI-MIGOWO

 

Przedszkole Nr 84 Ul. Burgaska 5 58 348-56-63 13.08 – 31.08.2018
Przedszkole Nr 74 Ul. Magellana 3 58 347-94-06 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 75 Ul. Wileńska 62 58 347-68-93 23.07 – 10.08.2018
SUCHANINO Przedszkole Nr 21 Ul. Mozarta 33 58 302-28-71 planowany remont
Przedszkole Nr 73 Ul. Czajkowskiego 1 58 302-23-40 planowany remont
SIEDLCE Przedszkole Nr 2 Ul. Malczewskiego 31 58 302-14-72 planowany remont
Przedszkole Nr 22 Ul. Kartuska 104a 58 302-00-08 23.07 – 10.08.2018
ŚRÓDMIEŚCIE Przedszkole Nr 31 Ul. Krowoderska 8 58 301-53-69 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 41 Ul. Głęboka 19 58 301-78-24 23.07 – 10.08.2018
Przedszkole Nr 35 Ul. Wałowa 36 58 301-23-44 13.08 – 31.08.2018
Przedszkole Nr 32 Ul. Świętojańska 26 58 301-21-79 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 46 Ul. Szuwary 2 58 301-25-28 13.08 – 31.08.2018
STOGI Przedszkole Nr 16 Ul. Rozłogi 13 58 307-30-76 06.08 – 24.08.2018
Przedszkole Nr 58 Ul. Szpaki 2 58 307-31-34 planowany remont
PRZERÓBKA Przedszkole Nr 20 Ul. Lenartowicza 21 58 304-39-34 02.07 – 20.07.2018
WYSPA SOBIESZEWSKA Przedszkole Nr 61 Ul. Tęczowa 6 58 308-00-64 13.08 – 31.08.2018

 

 

ORUNIA -

ŚW. WOJCIECH LIPCE

Przedszkole Nr 9 Ul. Nowiny 2 58 309-48-22 23.07 – 10.08.2018
Przedszkole Nr 11 Ul. Raduńska 54 58 309-49-60 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 24 Trakt Św. Wojciecha 320 58 309-05-95 02.07 – 20.07.2018
Przedszkole Nr 71 Ul. Diamentowa 13a 58 309-44-14 13.08 – 31.08.2018
CHEŁM Przedszkole Nr 85 Ul. Chałubińskiego 15 58 302-89-18 02.07 – 20.07.2018
UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE Przedszkole Nr 83 UL. Dąbka 35 798-118-418 02.07 – 20.07.2018
KOKOSZKI Przedszkole Nr 8 Ul. Fundamentowa 9 58 349-51-26 02.07 – 20.07.2018
JASIEŃ Przedszkole Nr 82 UL. Damroki 137

518-771-082

58 300-01-81

02.07 – 20.07.2018

 

Zapisu dziecka do przedszkola na okres wakacyjny rodzice dokonują w terminie od 7 do 30 maja 2018 r. bezpośrednio w wybranym przedszkolu.               Umowę na ten okres rodzice podpisują najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z przedszkola, które ma dyżur.

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA